Інформація про аудиторську фірму

Товариство з обмеженою відповідальністю «Аудиторська фірма «Капітал груп»,

код ЄДРПОУ 33236268.

Дата проведення державної реєстрації: 27.01.2005 р.

Юридична адреса: вул. Курганівська 3,кв.40, м. Київ, 01014.

Поштова адреса: вул. Антоновича 172 а, оф. 818, м. Київ, 03150

Адреса електронної пошти: audit.capital@gmail.com

Дата початку здійснення аудиторської діяльності: 27.01.2005 р. на підставі Свідоцтва про включення до Реєстру аудиторських фірм та аудиторів № 3532.

 

Керівництво:

Директор: Клименко Валентин Костянтинович, номерів реєстрації у Реєстрі аудиторів 100289

Телефон керівника:            +38 (044) 528-26-55  , +38 (050) 462-35-15

   

 За внутрішній контроль якості в ТОВ «АФ «Капітал груп» відповідальною особою є аудитор Брагар Наталія Олександрівна, номерів реєстрації у Реєстрі аудиторів 100287

Телефон особи, відповідальної за контроль якості:  +38 (044) 528-26-55. 

Електронна пошта: audit.capital@gmail.com

    Інформація про  аудиторів, що перебувають із ТОВ «АФ «Капітал груп» у трудових відносинах як штатні працівники :

№ з/п

ПІБ аудиторів

№ в Реєстрі

Номер сертифіката аудитора та дата його видачі

Контакти аудиторів

1

Бахмет Галина Яківна

100269

Сертифікат А № 001177,виданий рішенням АПУ від
28.04.94 №14

0954667699; gala2202@ukr.net;

2

Брагар Наталя Олександрівна

100287

Сертифікат А № 000570,виданий рішенням АПУ від
25.01.96 №41

(063) 7505220; bragar19@ukr.net;

3

Клименко Валентин Костянтинович

100289

Сертифікат А № 004769,виданий рішенням АПУ від
22.06.01 №102

0503514067; kiev-audit@ukr.net;

4

Клименко Світлана Володимирівна

100286

Сертифікат А № 004205,виданий рішенням АПУ від
25.04.00 №89

0503512564; svetlana_klime@ukr.net;

5

Кушнірук Тетяна Олексіївна

100285

Сертифікат А № 003792,виданий рішенням АПУ від
02.06.99 №78

0931240961; tetiana1964t@gmail.com;

6

Матвієнко-Димура Поліна Миколаївна

100284

Сертифікат А № 007081,виданий рішенням АПУ від
19.07.13 №274

0506608867; matvienkopolina@gmail.com;

7

Мащенко Марія Леонідівна

100283

Сертифікат А № 005472,виданий рішенням АПУ від
22.07.03 №125

0631667360; mariamL090372@ukr.net;

8

Селіванов Віталій Миколайович

100281

Сертифікат А № 003318,виданий рішенням АПУ від
26.03.98 №64

0677546761; 1c_audit-control@ukr.net;

9

Супрович Наталія Миколаївна

100280

Сертифікат А № 007526,виданий рішенням АПУ від
21.12.17 №353/2

0503341155; nata.audit@gmail.com;

10

Хвостенко Сергій Григорович

100275

Сертифікат А № 004632,виданий рішенням АПУ від
30.03.01 №100

0661236630; Ser66@i.ua;

11

Чуєнков Андрій Євгенович

100273

Сертифікат А № 003571,виданий рішенням АПУ від
18.12.98 №73

0679187816; andchue@gmail.com;

12

Шкандала Наталя Володимирівна

100271

Сертифікат А № 007778,виданий рішенням АПУ від
31.05.18 №360/2

0932404422; n.shkandala@gmail.com;

Довідка про наявність у заявника умов, що забезпечуютьдієву систему зберігання аудиторської документації та іншої конфіденційної інформації відповідно до вимог, установлених АПУ.