Послуги‎ > ‎

Ініціативний аудит

На відміну від обов’язкового аудиту, ініціативний проводять незалежні аудитори та аудиторські фірми за бажанням замовника. Така перевірка базується на основі Закону України «Про аудиторську діяльність», що допускає проведення добровільного аудиту. Насамперед, такий тип виступає запобіжним заходом, що дозволяє виявити наявність помилок у звітності, провести аналіз податкової звітності, підготуватись до проведення обов’язкового аудиту і, тим самим, уникнути можливих санкцій у випадку виявлення порушень.

 

Замовниками ініціативного аудиту найчастіше виступають:

·         керівники підприємства;

·         засновники чи акціонери підприємства;

·         інвестори;

·         інші зацікавлені особи.

 

Відтак, цю бухгалтерську послугу проводять передусім за умов зміни власників підприємства чи головного бухгалтера, продажу підприємства чи впровадження масштабних інвестицій, перевірки стану бухгалтерського обліку та постановки його системи, оптимізації оподаткування, оцінки ефективності роботи персоналу, надання підтверджень щодо бухгалтерської звітності у випадку отримання кредитів, а також за відсутності обов’язкового аудиту з метою комплексної фінансово-звітної перевірки для підприємств малого та середнього бізнесу.

 

Ініціативний аудит допомагає підготуватися до перевірок контролюючих органів.

 

Такий тип аудиту, у залежності від поставлених цілей, може бути комплексним та частковим і спрямованим на аналіз як усієї бухгалтерської системи, так і на окремі її складові. Можливим є також замовлення поетапного проведення аудиту (квартального, піврічного чи річного). Варто зазначити, що вартість проведення ініціативного аудиту не є сталою, позаяк перебуває у прямій залежності від об’єму робіт та побажань замовника.

 

Методика проведення ініціативного аудиту передбачає:

·         попереднє визначення обсягу робіт;

·         встановлення термінів проведення та форми подачі результатів;

·         організацію аудиторської групи;

·         визначення плану та програми перевірки;

·         проведення аудиту;

·         внесення рекомендацій з питань виправлення виявлених помилок;

·         складання попереднього звіту;

·         узгодження результатів із замовником;

·         оформлення офіційного аудиторського звіту.

 

За результатами проведення ініціативного аудиту замовнику видається офіційний звіт незалежного аудитора із інформацією про всі виявлені відхилення та результати оцінювання внутрішнього контролю. Усі результати аудиторської перевірки є конфіденційними та не розголошуються.

 

Ми керуємося такими основними п’ятьма правилами.

Констатація факту, що відбувся, не настільки важлива, як відповідь на питання «чому це сталося»

Аудит частіше відповідає на питання, що відбувається? Що іде не так? Але, не чому це сталося або чому щось іде дуже добре. Керівник змушений шукати «чому» в результатах аудиту, але через недостатність засобів, часто не в змозі адекватно провести аналіз.

Вказівка аудитора на першопричину появи невідповідності дозволить швидше і цілеспрямованіше визначити шляхи вирішення проблем, що виникли. Це можливо саме тому, що, коли аудитор спостерігає, він знаходиться в потрібному місці в потрібний час і часто треба зовсім не багато зусиль для того щоб «копнути глибше» і дістати справді цінну інформацію.

Максимальна відкритість аудиту

Команда аудиторів розробляє чек-лист, проводить аудит, а по закінченню надає звіт. Деякі організації, в яких проводиться аудит, перебувають у інформаційному вакуумі і нічого не знають про хід аудиту до моменту його закінчення. Попередні висновки, розрахунки їм не надаються, і тому вони не знають, за якими критеріями буде оцінюватися їх діяльність. Відкритий обмін інформацією між аудиторами та працівниками підприємства, що перевіряється, на всіх етапах аудиту, без сумніву, підвищує ефективність аудиту. Ця відкритість допоможе керівникам підрозділів краще підготуватися до аудиту.

Значимість, проблем, що виникають

Часто, підприємства вважають, що результатом багатьох аудитів є перелік недоліків, які реально не знижують рівень якості. Це може відбуватися через недостатню компетентність аудиторів чи їх невміння правильно сформулювати свої спостереження. Якщо невідповідність не є суттєвою, то це має бути відображено відповідним чином. Керівники підрозділів потім з’ясовують можливості для проведення коригуючих дій, виходячи із значимості невідповідностей.

Аудитор весь час повинен задавати собі питання: наскільки важливим є виявлена невідповідність? Природно, він повинен враховувати при цьому думку, клієнтів, оскільки вони, швидше за все, краще обізнані про реальні впливи виявленої невідповідності на якість кінцевої продукції.

Кожен раз давати нову інформацію.

Кожному досвідченому аудитору завжди є, про що сказати керівнику підприємства, що перевіряється і на що звернути увагу. Клієнти завжди сподіваються, що аудитори поділяться з ними якоюсь свіжою інформацією. На жаль, останні часто зволікають таким спілкуванням. Щира увага до проблем співрозмовника, бажання аудитора перетворити аудит в діалог (не в мітинг чи дискусію, в жодному разі) тільки на користь процесу аудиту і встановленню атмосфери довіри між аудитором та клієнтом.

Оперативне надання інформації.

Якщо спитати керівників підприємств: «Коли ви хочете дізнатися про результати аудиту?», вони відповідають: «Як можна раніше». Керівники повинні отримувати інформацію тоді, коли вона актуальна і необхідна.

Навіщо проводити аудит?

Оскільки дані бухгалтерської звітності використовуються для прийняття рішення різними категоріями користувачів (засновники і партнери, інвестори, кредитори, державні органи і комерційні структури, і т.д.) то у багатьох випадках ці дані вимагають спеціального підтвердження їх достовірності – аудиторського звіту.

Що ви отримаєте в результаті аудиту?

·         Детальний лист про проведену перевірку, в якому висловлюється думка аудиторів по кожному розділу обліку.

·         Звіт для керівництва з характеристикою стану обліку на підприємстві в цілому.

·         Аудиторський віт з висловленням думки щодо достовірності звітності, який надається зацікавленим особам.